خدمات مشتریان - ارتباط با ما

ارسال یک پیام

 

هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده در جهت هرچه بهتر بودن خدمات به مشتریان

برای هرگونه شکایات می توانید از این لینک استفاده نمایید

اگر یک مشکل تکنیکی در این سایت رخ داد.

هرگونه مشکل در ارسال کالا رخ دهد.

هرگونه مشکل در خرید از وب سایت رخ دهد .

هرگونه مشکل در کیفیت اجناس رخ دهد.

هرگونه مشکل در قسمت پردداخت سایت رخ داد.