بوش برنجی یونیت درام ریکو 1060 مشاهده عکس بزرگتر

بوش برنجی یونیت درام ریکو 1060

جدید

Give a Name

معادل ها : 2060

محصولات مرتبط

توضیحات

این بوش روی یونیت درام نصب است. خرابی این قطعه موجب استهلاک دنده های مورب می گردد.این بوش روی یونیت درام نصب است. خرابی این قطعه موجب استهلاک دنده های مورب می گردد.