بوش تانک دولوپر ریکو 1015 - فابریک مشاهده عکس بزرگتر

بوش تانک دولوپر ریکو 1015 - فابریک

جدید

Give a Name

معادل ها : mp2000-2016-3030-2015

محصولات مرتبط

توضیحات

بوش تانک

بوش تانک زمانیکه فرسوده میشود تانک شروع به ریزش دولوپر میکند و شفت همزن و دنده های همزن  تانک را نابود میکند و باعث کم شدن سطح دولوپر و زیاد شدن حجم تونر در تانک و در نتیجه،کثیفی لیزر و کثیفی دستگاه و بی کیفیت شدن رنگ مشکی میشود و در نهایت متوقف شدن بوش تانک دستگاه می شود.